GENERELLE VILKÅR OG BESTEMMELSER FOR HANDEL PÅ WWW.NAUTICS.NO

1. ALLMENT

1.1
Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker ( «Du» eller «Kunden»), legger inn en bestilling via www.nautics.no («Nettstedet»). Avtalen er inngått mellom deg og Femti AS, organisasjonsnummer 918 533 125 (”Femti AS”). Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Femti AS finnes på Nettstedet. De Generelle vilkårene gjelder kun for Kunder som er forbrukere.

1.2
Du må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Femti AS forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger (for eksempel hvis du har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

1.3
Femti AS skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Femti AS har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt du har bestilt, skal Femti AS selvsagt informere deg om dette og avvente din godkjenning av den endrede prisen før Femti AS fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter du kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Femti AS er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet.

1.4
Nettstedet og alt innholdet der eies av Femti AS eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringlovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndsamtykke fra Femti AS.

2. KONTRAKTER OG BESTILLINGER

2.1
For å legge inn en bestilling gjennom Nettstedet må du akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover du å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at du har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker bruk i samsvar med Femti AS Personvernpolicy, se her.

2.2
En kjøpsavtale er inngått når Femti AS har bekreftet din bestilling, og du har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Femti AS via e-post. Femti AS oppfordrer til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle, fremtidige kontakter med Nettstedets kundeservice om bestillingen. Du har rett til å kansellere din bestilling inntil den er blitt bekreftet av Femti AS. Hvis bestillingen kanselleres, skal Femti AS refundere eventuelle betalinger du eller ditt kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

3. KUNDEINFORMASJON OSV.

3.1
Når du besøker nettsiden og har gjennomført et kjøp håndterer Femti AS personopplysningene dine blant annet med formål om å tilby deg en så bra nettside som mulig og for å kunne gjennomføre kjøpsavtaler med deg. Du bekrefter at de opplysningene som du fyller ut er korrekte og fullstendige samt at du er ansvarlig for feilaktige opplysninger. Informasjon om Femti AS sin behandling av personopplysninger finner du i Nettstedets personvernspolicy.

3.2
Du lover å sørge for at ingen andre enn deg bruker dine innloggingsopplysninger. Du tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Du skal uten opphold gi Femti AS melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for alle kjøp gjort med innloggingsinformasjon din hvis du ikke har gitt slik melding.

3.3
Hvis Femti AS har mistanke om at du misbruker din brukerkonto eller din innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker de Generelle vilkårene, har Femti AS rett til å blokkere tilgangen til brukerkontoen din. Femti AS har videre rett til å tildele deg ny innloggingsinformasjon.

4. PRISER, AVGIFTER OG BETALING

4.1
Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat.

4.2
Du kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på Nettstedet.

  1. 5.SPESIALTILBUD

Femti AS skal fra tid til annen på Nettstedet kunne komme med spesialtilbud som er gunstigere enn de som finnes i disse Generelle vilkårene, for eksempel hva gjelder betaling eller utvidet tilbakekallingsrett. Slike vilkår skal gjelde så lenge spesialtilbudet varer og for de spesifikke produktene som Femti AS har angitt i forbindelse med dette. Femti AS forbeholder seg retten til når som helst å trekke slike spesialtilbud tilbake. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse Generelle vilkårene gjelde uten eventuelle endringer. Tilbud på spesifikke produkter på Nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt.

6. LEVERING OG FORSENDELSE

6.1
Produkter på lager leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på Nettstedet. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager), vil levering skje ikke senere enn 30 virkedager etter at Femti AS skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen. Mer informasjon om Femti AS sine levering av produktet og vilkårene for levering er angitt her.

6.2
Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på Nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil Femti AS informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde, har du rett til å kansellere Kjøpet.

6.3
Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må du gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Du kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis du har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Femti AS har rett til å debitere deg for en avgift på 149 NOK hvis pakken ikke hentes.

7.ANGRERETT

7.1
Rett til å tilbakekalle.

7.2
Når produkter kjøpes på Nettstedet, har du en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at du har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding til Femti AS om dette innen 14 dager fra da du eller din representant mottok det bestilte produktet.

Angreretten gjelder ikke for følgende produkttyper:

  1. a) produkter laget etter dinspesifikasjon, eller som ellers har fått entydelig, individuell karakter,
  2. b) produkter med brutte forseglinger som returneres på grunnav helserelaterte eller hygieniske årsaker (for eksempel undertøy, kosmetikk, badeutstyr, hårføner og lignende produkter, barbersaker, elektriske tannbørster, vekter, elektriske puter og fotbad),
  3. c) et produkt som sannsynligvis forringes eller utløper raskt,
  4. d)audio- eller bildeopptak (for eksempel CD-plater) eller datamaskinprogramvare der forseglingenble brutt etter leveringen, eller
  5. e) digitalinnhold som er blitt levert på annet vis ennpå et fysisk medium (for eksempel datamaskinprogram, applikasjoner, spill, musikk, videoer eller tekster der tilgang skjer vednedlasting eller strømming).

7.3
Ved å akseptere de Generelle vilkårene, erkjenner og samtykker du at angreretten ikke gjelder for digitalt innhold levert på annet vis enn på et rørlig medium.

7.4
I forbindelse med bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for, kommer du til å få tydelig informasjon.

7.5
Hvis du ønsker å bruke angreretten, må du, før utløpet av angrefristen, sende en tydelig beskjed til Femti AS. Du må i beskjeden oppgi ditt navn, din adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet.

7.6
Hvis du bruker din angrerett, skal du betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at du har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Femti AS fikk melding om at du gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i en forpakning som tåler postgangen. Eventuelle returer skal sendes til Femti AS i samsvar med metodene og veiledningene gitt på Nettstedet, som du kan finne her.

7.7
Femti AS skal tidvis kunne tilby kostnadsfri retur for visse produkter. Hvis det er kostnadsfri retur, er dette angitt på den gjeldende siden for produktet på Nettstedet.

7.8
Hvis du bruker angreretten, skal Femti AS refundere beløpet du har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at du velger en annen levering enn standardleveringen Femti AS tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Femti AS har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at du har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker.

7.9
Femti AS skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen Femti AS mottok tilbakekallingsmeldingen fra deg. Men Femti AS skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil Femti AS har mottatt produktet, eller du har levert bevis for at produktet er blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til deg med den betalingsmetoden som du har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.

8. SÆRLIGE VILKÅR

Som medlem på www.nautics.no får du kun ha ett medlemskap og én konto. Som medlem på www.nautics.no har du mulighet til å motta såkalte rabattkoder som gir rabatterte produkter. Som medlem samtykker du å ikke misbruke dette systemet, for eksempel ved å sende spam. Femti AS forbeholder seg retten til å avslutte ditt medlemskap om du handler i strid med disse vilkårene.

9. GARANTI OG KLAGER

9.1
Noen av Femti AS sine produkter er kan hende gjenstand for garantier. Informasjon om henholdsvis eventuell garantiperiode og spesielle bestemmelser om garantier for hvert produkt er fastsatt på Nettstedet eller i disse Generelle vilkårene. Garantier for produkter skal kun dekke opprinnelige produksjonsdefekter og følgelig ikke mulig feil som oppstår ved eller etter mulige, individuelle endringer av produktets funksjon og utseende, for eksempel ombygging, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet. Kundens bestillingsbekreftelse etablerer garantisertifikatet.

9.2
Retten til å fremme en klage gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldene forbrukervernlovgivning. En Kunde som ønsker å gjøre bruk av sin rett til å fremme klage vedrørende et bestilt produkt, skal ved bruk av kontaktinformasjonen som finnes på Nettstedet, kontakte Femti AS så snart som mulig etter at defekten ble oppdaget. Klager fremmet innen to måneder fra du oppdaget defekten, skal alltid anses å være blitt gitt i rett tid. Du har rett til å fremme en klage på produkter kjøpt på Nettstedet, innen 2 år etter å ha mottatt produktet, eller innen fem år hvis produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

9.3
Femti AS skal bære kostnadene for returfrakten for eventuelle, godkjente klager.

9.4
Straks et produkt som det er fremmet klage på er returnert og klagen godtas, skal Femti AS refundere deg i samsvar med gjeldende forbrukervernlovgivning. Femti AS bestreber seg på å gjøre dette innen 30 dager etter at Femti AS har mottatt klagen, men dette vil kunne bli forsinket avhengig av produkttypen. Femti AS forbeholder seg retten til å avslå enhver klage hvis produktet i henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning viser seg ikke å være defekt. I forbindelse med klager etterlever Femti AS retningslinjene gitt av Forbrukertvistutvalget.

10. LINKER

Femti AS skal kunne gi linker til andre nettsteder utenfor Femti AS sine kontroll og nettsteder utenfor Femti AS sine kontroll, skal kunne gi linker til Nettstedet. Selv om Femti AS bestreber seg på å sørge for at Femti AS kun gir linker til nettsteder som bruker lignende personopplysnings- og sikkerhetsbestemmelser som Femti AS sine Personvernpolicy, er ikke Femti AS ansvarlig for mulig vern eller konfidensialitet hva gjelder informasjon eller personopplysninger du oppgir på andre nettsteder. Du bør være forsiktig og lese personvernbestemmelsene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

11. FORCE MAJEURE

Femti AS er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Femti AS sine kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Femti AS informere deg tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både du og Femti AS rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

12. ENDRINGER I DE GENERELLE VILKÅRENE

Femti AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde så snart du har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Femti AS har informert deg om endringene. Men Femti AS anbefaler at du jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

13. UTSKILLELSE

Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.

14. GJELDENDE LOVGIVNING OG TVISTELØSNINGER

14.1
Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Femti AS sine kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Femti AS etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

14.2
En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.

___________________

Disse vilkårene ble etablert av Femti AS 01.01.2019